Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

 • Data aktu prawnego: 2016-06-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-09-09
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2006 r. Nr 216 poz. 1584 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (art. 13)
  • Dz.U. 2010 r. Nr 26 poz. 133 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (art. 17)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1030 Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 15)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 510 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 16)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 337 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (art. 18)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2099 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (art. 14)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 614 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (art. 19)
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1461 -  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 194 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów posiadających istotne znaczenie dla polityki transportowej realizowanej przez państwo
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 12 ust.2 pkt 2

  Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie
  dla:
  2) sektora gospodarki, w ramach którego prowadzą działalność, ze względu na przedmiot prowadzonej działalności,
  liczbę zatrudnionych pracowników, osiągany roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
  finansowych lub sumy aktywów ich bilansu

  [Szczegóły]