Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

 • Data aktu prawnego: 2016-07-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1998 r. Nr 144 poz. 930 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 19)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 361 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 16)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 851 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 282 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (art. 18)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1710 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (art. 21)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 710 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 20)
  Liczba aktów wykonawczych: 4
 • Dz.U. 2020 r. poz. 621 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku
 • Dz.U. 2017 r. poz. 243 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów certyfikatów rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz przebudowy statku
 • Dz.U. 2017 r. poz. 147 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 144 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku
 • Brak niezrealizowanych upoważnień