Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 1254

Data ogłoszenia: 2016-08-16

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym

 • Data aktu prawnego: 2002-11-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-01-01

  z tym że przepisy art. 42 § 2, art. 70 § 1 i art. 93 w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w art. 42 § 1, stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

 • Data uchylenia: 2018-04-03

  (uchylona z dniem 3 kwietnia 2018 r., stosownie do U. (art. 135) - Dz. U. 2018 r. poz. 5)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2018 r. poz. 3 - (art. 5) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2002 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2017 r. sygn. akt K 3/17
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1452 - (art. 7 i 13) Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 38 - (art. 8) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2261 - (art. 114) Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2103 - (art. 5) Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1254
  • Dz.U. 2016 r. poz. 960 - (art.17) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 178 - (art. 15) Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1893 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1348 - (art. 47) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1240 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1167 - Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1066 - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1081 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1031 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
  • Dz.U. 2014 r. poz. 504 - (art. 3) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym
 • Dz.U. 2013 r. poz. 499
  Liczba aktów wykonawczych: 4
 • Dz.U. 2015 r. poz. 564 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów
 • Dz.U. 2010 r. Nr 32 poz. 171 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
 • Dz.U. 2005 r. Nr 53 poz. 470 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów
 • M.P. 2003 r. Nr 57 poz. 898 -  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień