Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

 • Data aktu prawnego: 1997-08-22
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-03-27
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 35
 • Dz.U. 1998 r. Nr 69 poz. 458 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 78 poz. 511 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 86 poz. 543 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 89 poz. 563 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 120 poz. 780 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1998 r. w sprawie określenia rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 129 poz. 858 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 161 poz. 1108 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).
 • Dz.U. 1999 r. Nr 4 poz. 31 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony.
 • Dz.U. 1999 r. Nr 58 poz. 619 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 166 poz. 1128 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
 • Dz.U. 2011 r. Nr 245 poz. 1462 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1123 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 października 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 557 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 419 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią
 • Dz.U. 2013 r. poz. 420 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1739 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1681 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1592 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1630 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1550 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia
 • Brak niezrealizowanych upoważnień