Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

 • Data aktu prawnego: 1996-05-09
 • Data wejścia w życie aktu: 1996-07-01

  z wyjątkiem:
  1) rozdziału 2 i art. 51, które weszły w życie z dniem 17 lipca 1996 r.;
  2) art. 34 ust. 3 i 4 oraz art. 42 ust. 3, które weszły życie z dniem 30 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 12
 • M.P. 2024 r. poz. 134 -  Zarządzenie nr 2 Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej
 • M.P. 2023 r. poz. 1100 -  Zarządzenie nr 15 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie wzoru legitymacji poselskiej w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • M.P. 2022 r. poz. 1246 -  Zarządzenie nr 3 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wzoru legitymacji poselskiej w IX kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • M.P. 2019 r. poz. 979 -  Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej
 • M.P. 2019 r. poz. 756 -  Zarządzenie nr 9 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w IX kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • M.P. 2011 r. Nr 73 poz. 733 -  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • M.P. 2007 r. Nr 70 poz. 759 -  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w VI kadencji Sejmu
 • M.P. 2005 r. Nr 54 poz. 739 -  Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 15 poz. 144 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia iskładek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności iprzyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów isenatorów poszkodowanych wtakim wypadku
 • Dz.U. 2002 r. Nr 1 poz. 13 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. wsprawie trybu korzystania przez posłów isenatorów zbezpłatnych przejazdów iprzelotów na terenie kraju
 • M.P. 1998 r. Nr 2 poz. 33 -  Uchwała Prezydium Senatu z dnia 3 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji senatorskich oraz trybu postępowania i warunków wydawania ich duplikatów w razie zniszczenia lub zgubienia.
 • M.P. 1997 r. Nr 51 poz. 484 -  Uchwała Prezydium Sejmu z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej i trybu postępowania oraz warunków wydania jej duplikatu w razie zniszczenia lub zgubienia.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień