Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Data aktu prawnego: 1982-10-26
 • Data wejścia w życie aktu: 1983-05-13
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 22
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1928 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 • Dz.U. 2017 r. poz. 487 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
 • Dz.U. 2016 r. poz. 863 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1054 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
 • Dz.U. 2014 r. poz. 855 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim
 • Dz.U. 2013 r. poz. 643 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich
 • Dz.U. 2012 r. poz. 468 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organizmie nieletniego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 110 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach
 • Dz.U. 2011 r. Nr 296 poz. 1755 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
 • Dz.U. 2011 r. Nr 110 poz. 650 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich
 • Dz.U. 2011 r. Nr 109 poz. 632 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej
 • Dz.U. 2011 r. Nr 99 poz. 576 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich
 • Dz.U. 2009 r. Nr 107 poz. 894 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich
 • Dz.U. 2005 r. Nr 79 poz. 692 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 • Dz.U. 2002 r. Nr 10 poz. 104 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. wsprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich wpolicyjnych izbach dziecka
 • Dz.U. 2001 r. Nr 124 poz. 1359 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
 • Dz.U. 2001 r. Nr 120 poz. 1294 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. wsprawie ośrodków kuratorskich
 • Dz.U. 2001 r. Nr 112 poz. 1205 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek
 • Dz.U. 2001 r. Nr 106 poz. 1157 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia wlekcjach religii ipraktykach religijnych, korzystania zposług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • Dz.U. 2001 r. Nr 97 poz. 1063 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień