Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 1986

Data ogłoszenia: 2016-12-08

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2016-11-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 1–8 i 10, art. 2 pkt 1–10, 12 i 14–19 oraz art. 3–5, które weszły w życie z dniem 9 grudnia 2016 r.;
  2) art. 2 pkt 13 w zakresie art. 28b ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 10 września 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1059 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 1)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 640 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (art. 5)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 775 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1165 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (art. 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1265 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1899 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku (art. 3 i 4)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień