Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 1997

Data ogłoszenia: 2016-12-09

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2016-11-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-02-08

  z wyjątkiem:
  1) art. 10 pkt 11, który wszedł w życie z dniem 10 grudnia 2016 r., z mocą od dnia 9 października 2016 r.;
  2) art. 1 pkt 4, art. 2, art. 3 pkt 2 lit. b, art. 5, art. 7 pkt 3, art. 9 pkt 4 lit. a oraz art. 10 pkt 1–10, które wchodzą w życie z dniem 10 grudnia 2016 r.;
  3) art. 1 pkt 17 w zakresie dodawanego art. 59it, art. 3 pkt 7 i art. 9 pkt 9, które wchodzą w życie 10 sierpnia 2018 r.;
  4) art. 1 pkt 26, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2013 r. poz. 908 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 174 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 996 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 10)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1224 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (art. 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1572 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 1)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1636 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 7)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1787 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1829 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 6)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1910 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 9)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1988 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 3)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień