Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 2020

Data ogłoszenia: 2016-12-15

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2016-10-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 11 i 15, art. 5, art. 6 oraz art. 11, które weszły w życie z dniem 16 grudnia 2016 r.;
  2) art. 1 pkt 16 oraz art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r.;
  3) art. 3 pkt 5 lit. a i c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2011 r. Nr 113 poz. 658 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 5)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 464 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 1 i 8)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1991 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 372 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 522 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (art. 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1251 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 7)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1535 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 6)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1868 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 3)
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2770 - (art. 8) Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2445 - (art. 61) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2400 - (art. 87) Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień