Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 2103

Data ogłoszenia: 2016-12-22

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2016-11-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-01-06

  z wyjątkiem:
  1) art. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
  2) art. 10 i art. 15, które weszły w życie z dniem 23 grudnia 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2006 r. Nr 216 poz. 1584 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 177 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (art. 7)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 178 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 358 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (art. 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 437 Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (art. 9)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 718 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1070 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 10)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1254 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1259 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 6)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2062 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień