Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 2138

Data ogłoszenia: 2016-12-23

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2016-11-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1997 r. Nr 90 poz. 557 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (art. 14)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 89 poz. 967 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy (art. 18)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 189 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (art. 11)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 213 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (art. 20)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2100 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 23 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 191 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 7)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 207 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 616 Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (art. 6)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 645 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 22)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 772 Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (art. 25)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 871 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (art. 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 963 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 15)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1037 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 9)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1108 Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (art. 17)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1137 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 12)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1318 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (art. 24)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1534 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1666 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1726 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 21)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1727 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 19)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1749 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (art. 13)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1793 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 23)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1822 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2137 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 16)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień