Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2016 r. poz. 2255

Data ogłoszenia: 2016-12-30

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

 • Data aktu prawnego: 2016-12-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 14 oraz art. 15 pkt 4 lit. a tiret trzecie i czwarte, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.;
  2) art. 13 pkt 3 lit. b oraz art. 17, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
  3) art. 19 i art. 20, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2180 - (art. 5 pkt 3) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1566 - (art. 524) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień