Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim

 • Data aktu prawnego: 2016-12-02
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-01-06
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2006 r. Nr 235 poz. 1700 Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (art. 32)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 434 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (art. 29)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1100 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (art. 30)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 281 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (art. 33)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 655 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (art. 31)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2145 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 28)
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1005 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień