Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 38

Data ogłoszenia: 2017-01-05

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2016-11-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-10-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2009 r. Nr 97 poz. 800 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (art. 14)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 637 Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (art. 15)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 170 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (art. 11)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1097 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (art. 12)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 965 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (art. 13)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 177 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (art. 16)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 277 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 291 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 645 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 10)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 708 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 887 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 1)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 930 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 9)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 963 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 6)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1254 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1510 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (art. 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2062 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 7)

Hasła:

 • Dz.U. 2017 r. poz. 1452 - (art. 13) Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień