Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

 • Data aktu prawnego: 2008-12-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2009-03-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 211
 • Dz.U. 2019 r. poz. 985 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 156 poz. 1048 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 156 poz. 1049 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju
 • Dz.U. 2010 r. Nr 157 poz. 1053 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 157 poz. 1054 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 157 poz. 1055 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
 • Dz.U. 2010 r. Nr 157 poz. 1059 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 158 poz. 1063 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 158 poz. 1064 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
 • Dz.U. 2010 r. Nr 158 poz. 1065 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 160 poz. 1076 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
 • M.P. 2017 r. poz. 1078 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2018
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1087 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1089 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1108 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1109 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1110 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych
 • M.P. 2020 r. poz. 1126 -  Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2021
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1147 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
 • M.P. 2014 r. poz. 1148 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 5
 • art. 20 pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w:

  1) zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa wart.16

  - uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych oraz umożliwienia monitorowania wykorzystania wyrobów akcyzowych zgodnie z ich przeznaczeniem

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w:

  2) zgłoszeniach, októrych mowa wart.19 ust.1, 2 i ust.3 pkt 2

  - wraz z niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych oraz umożliwienia monitorowania wykorzystania wyrobów akcyzowych zgodnie z ich przeznaczeniem

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 78 ust.10

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji

  uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego złożenia tej deklaracji, informacją o terminie i miejscu jej złożenia oraz pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 122 ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) postacie znaków akcyzy i ich wzory, kryteria jakościowe znaków akcyzy, elementy znaków akcyzy oraz szczegółowe sposoby ich nanoszenia na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 122 ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]