Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

 • Data aktu prawnego: 2004-04-02
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 34, który wszedł w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.;
  2) art. 14 ust. 6 pkt 2 i ust. 7, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 27
 • Dz.U. 2009 r. Nr 174 poz. 1355 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 220 poz. 1635 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich
 • Dz.U. 2007 r. Nr 112 poz. 772 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła
 • Dz.U. 2005 r. Nr 151 poz. 1268 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz
 • Dz.U. 2005 r. Nr 142 poz. 1195 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz
 • Dz.U. 2005 r. Nr 142 poz. 1194 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy
 • Dz.U. 2004 r. Nr 152 poz. 1605 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień