Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 624

Data ogłoszenia: 2017-03-23

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

 • Data aktu prawnego: 2017-02-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-09-01

  z wyjątkiem art. 45, art. 46, art. 49–51, art. 52 ust. 2–5 oraz art. 57 ust. 5 i 6, które weszły w życie z dniem 24 marca 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1993 r. Nr 18 poz. 82 Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw. (art. 10)
  • Dz.U. 2000 r. Nr 88 poz. 983 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (art. 14)
  • Dz.U. 2004 r. Nr 97 poz. 963 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (art. 24)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1065 Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (art. 30)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 700 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (art. 2)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1613 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (art. 19)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 478 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 40)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 807 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (art. 20)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1130 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (art. 41)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2100 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 7)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2122 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (art. 35)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 58 Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (art. 21)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 155 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (art. 25)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 195 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 42)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 207 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 277 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 356 Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (art. 26)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 374 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (art. 16)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 401 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (art. 22)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 543 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 13)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 572 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (art. 36)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 585 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 43)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 617 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (art. 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 716 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 6)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 790 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (art. 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 859 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina (art. 37)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 930 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 23)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1387 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (art, 32)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1491 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1512 Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (art. 34)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1518 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 18)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1604 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (art. 15)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1827 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 31)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1888 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 9)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1928 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 29)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2042 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2052 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 17)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2147 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 12)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2259 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 44)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 278 Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (art. 38)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 285 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 28)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 489 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 33)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 562 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (art. 39)

Hasła:

 • Dz.U. 2017 r. poz. 1503 - (art. 6) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1586 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017
 • Brak niezrealizowanych upoważnień