Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe

 • Data aktu prawnego: 2002-07-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-10-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 13
 • M.P. 2023 r. poz. 522 -  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1765 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 692 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
 • M.P. 2020 r. poz. 680 -  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
 • M.P. 2018 r. poz. 1210 -  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
 • M.P. 2018 r. poz. 398 -  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1548 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1068 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków
 • M.P. 2014 r. poz. 154 -  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
 • Dz.U. 2009 r. Nr 184 poz. 1437 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 69 poz. 597 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 219 poz. 2220 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. wsprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji iwydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 187 poz. 1934 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień