Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 724

Data ogłoszenia: 2017-04-05

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2017-02-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-05-06

  z wyjątkiem:
  1) art. 1:
  a) pkt 1 lit. b i c,
  b) pkt 12 lit. b – w zakresie art. 82 ust. 2 pkt 4c tiret drugie,
  c) pkt 20,
  d) pkt 28;
  2) art. 6 pkt 4 lit. b;
  3) art. 7:
  a) pkt 1 lit. b – w zakresie art. 4 pkt 29 i 30,
  b) pkt 8 – w zakresie art. 55c ust. 2,
  c) pkt 11:
  – lit. b – w zakresie art. 58 ust. 1b,
  – lit. c – w zakresie art. 58 ust. 2 pkt 2,
  d) pkt 14 – w zakresie art. 62a ust. 1 pkt 2,
  e) pkt 16:
  – lit. b,
  – lit. c – w zakresie art. 68 ust. 6 i ust. 7 pkt 2,
  f) pkt 20:
  – lit. e,
  – lit. g – w zakresie art. 96 ust. 1j, 1l i 1m,
  g) pkt 23 – w zakresie art. 98 ust. 7b
  – które wchodzą w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 719 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (art. 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1289 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (art. 6)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1541 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1636 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 1)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1639 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 7)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1896 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1988 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 2)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 196 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 8)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień