Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 791

Data ogłoszenia: 2017-04-14

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2017-03-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-04-29
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 641 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 299 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 719 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (art. 7)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 996 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 14)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1047 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1224 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (art. 9)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1578 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 6)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1636 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 1)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1639 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 12)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1896 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 11)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1988 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2171 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 10)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 196 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 13)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 220 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 4)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień