Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 935

Data ogłoszenia: 2017-05-12

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2017-04-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-06-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 525 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (art. 11)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1659 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (art. 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 23 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 1)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 446 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 486 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 6)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 718 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 9)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 814 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 7)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1167 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (art. 13)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1489 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 10)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1870 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 12)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2046 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 201 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 5)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 562 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (art. 14)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 576 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (art. 8)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień