Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 1139

Data ogłoszenia: 2017-06-13

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2017-05-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-06-21

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 35, w zakresie dodawanego art. 41a ust. 2, oraz art. 12 pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
  2) art. 13, który wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 694 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (art. 9)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1224 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (art. 10)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1418 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (art. 11)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 177 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (art. 12)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 233 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (art. 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 296 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 6)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 437 Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (art. 13)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 976 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1793 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 7)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1999 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (art. 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2062 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 2)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 146 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (art. 1)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 246 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (art. 5)
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1443 - (art. 7) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień