Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

 • Data aktu prawnego: 1997-06-20
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 49 ust. 2 pkt 5, art. 80, 99 i 109 ust. 4, które weszły w życie z dniem 1 lipca 1998 r.;
  2) art. 39 ust. 3 i art. 85, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.;
  3) art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 77, 87, 88, 90–98 i 100–108, które weszły w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2029 - (art. 5) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1723 - (art. 37) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1720 - (art. 4) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1394 - (art. 2 i art. 13) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1234 - (art. 31) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1193 - (art. 4) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1123 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1088 - (art. 6) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1053 - (art. 3) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 919 - (art. 72) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 1047
  • Dz.U. 2023 r. poz. 760 - (art. 3) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2642 - (art. 2) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2600 - (art. 12) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2589 - (art. 1) Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1783 - (art. 3) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1768 - (art. 7) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1002 - (art. 1) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 988
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 719) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2328 - (art. 1) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2269 - (art. 6) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2165 - (art. 1) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1997 - (art. 2) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1641 - (art. 48) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  • Dz.U. 2021 r. poz. 720 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 694 - (art. 3) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 463 - (art. 1) Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 450
  • Dz.U. 2021 r. poz. 54 - (art. 3) Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1517 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1087 - (art. 3) Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 24) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 16) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 284 - (art. 15) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 110
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2202 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 22) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1818 - (art. 55) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1579 - (art. 4) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1556 - (art. 4) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1501 - (art. 4) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1466 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1180 - (art. 2) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1123 - (art. 32) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  • Dz.U. 2019 r. poz. 870 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny
  • Dz.U. 2019 r. poz. 752 - (art. 6) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 41) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 5) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 53 - (art. 61 i art. 71 pkt 1) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2322 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. sygn. akt K 6/17
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2244 - (art. 12) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1990
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 35) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 76) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1592 - (art. 3) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 8) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1481 - (art. 2) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1480 - (art. 58) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1479 - (art. 3) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1356 - (art. 5) Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1099 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
  • Dz.U. 2018 r. poz. 957 - (art. 1, art. 5 pkt 1, art. 6) Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 42 i art. 185) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 317 - (art. 55) Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 276) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 106 - (art. 10) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 79 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1926 - (art. 1 i art. 3 pkt 1) Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1260
  • Dz.U. 2017 r. poz. 966 - (art. 4) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 777 - (art. 1 i art. 1 pkt 1) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 379 - (art. 1 pkt 2) Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 24) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 128
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2001 - (art. 5) Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 32) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1250 - (art. 13) Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 352 - (art. 30) Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  • Dz.U. 2016 r. poz. 266 - (art. 4) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2281 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2183 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1893 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1844 - (art. 449) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1830 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1649 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1359 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1335 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1326 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1273 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1045 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1038 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. sygn. akt K 2/13
  • Dz.U. 2015 r. poz. 933 - Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Dz.U. 2015 r. poz. 591 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 541 - Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 211 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 970 - (art. 1 pkt 55) Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
  • Dz.U. 2014 r. poz. 822 - (art. 4) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych
  • Dz.U. 2014 r. poz. 768 - (art. 4) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
  • Dz.U. 2014 r. poz. 529 - (art. 1) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • Dz.U. 2014 r. poz. 486 - (art. 1 i 8) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 312 - (art. 4) Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1611 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1446 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 991 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • Dz.U. 2013 r. poz. 700 - (art. 2) Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1448 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2012 r. poz. 1137
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2005 r. Nr 108 poz. 908
  • Dz.U. 2005 r. Nr 90 poz. 757 - Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 90 poz. 756 - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. ozmianie ustawy opodatku od towarów iusług oraz ozmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 25 poz. 202 - (art. 57) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Dz.U. 2004 r. Nr 273 poz. 2703 - Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1808 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 121 poz. 1264 - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 92 poz. 884 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 - (art. 141) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  • Dz.U. 2004 r. Nr 29 poz. 257 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2003 r. Nr 210 poz. 2036 - Ustawa z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 200 poz. 1953 - Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 - (art. 133) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • Dz.U. 2003 r. Nr 149 poz. 1452 - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 149 poz. 1451 - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
  • Dz.U. 2003 r. Nr 137 poz. 1302 - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 130 poz. 1190 - Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. ozmianie ustawy ostrażach gminnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 124 poz. 1152 - (art. 148) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2003 r. Nr 58 poz. 515
 • Dz.U. 1997 r. Nr 98 poz. 602
  Liczba aktów wykonawczych: 232
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1050 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1049 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 • M.P. 2018 r. poz. 802 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
 • Dz.U. 2018 r. poz. 361 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2355 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2133 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2090 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2085 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2083 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2068 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2014 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 784 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
 • Dz.U. 2017 r. poz. 577 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny
 • Dz.U. 2017 r. poz. 503 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
 • Dz.U. 2017 r. poz. 478 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 450 -  Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 449 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 447 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2022 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1652 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 14
 • art. 81 ust.17

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzania badań co do zgodności samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych z warunkami technicznymi oraz wzory dokumentów związane z tymi badaniami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz zakres warunków technicznych co do zgodności, z którymi te samochody podlegają badaniu.

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 84b ust.1 pkt 1

   Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) minimalne wymagania dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 84b ust.1 pkt 2

   Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wyposażenie kontrolno-pomiarowe stosowane do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 84b ust.1 pkt 3

   Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wzór wniosku o przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne

  w stacji kontroli pojazdów

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]