Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

 • Data aktu prawnego: 1995-10-13
 • Data wejścia w życie aktu: 1996-02-17
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 30
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1994 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2017 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1939 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2085 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną
 • Dz.U. 2019 r. poz. 536 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 776 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 160 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik
 • Dz.U. 2021 r. poz. 139 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1336 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody
 • Dz.U. 2023 r. poz. 99 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2454 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień