Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 1321

Data ogłoszenia: 2017-07-05

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2017-05-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-01-01

  z wyjątkiem art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2014 r. poz. 616 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (art. 19)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1242 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 11)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 708 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 1)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 887 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 963 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 7)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1037 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1310 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 17)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1518 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 12)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1643 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1782 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1793 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 14)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 15)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1897 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 10)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1947 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 20)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 631 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 18)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 861 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (art. 16)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 870 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 6)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 985 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (art. 9)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1065 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 13)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1204 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 4)

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień