Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

 • Data aktu prawnego: 2007-09-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2008-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 25
 • M.P. 2024 r. poz. 76 -  Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2023 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2024 r.
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1128 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych
 • M.P. 2023 r. poz. 165 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2022 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2023 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 264 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych
 • M.P. 2022 r. poz. 156 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2021 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2022 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 90 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie rent wyrównawczych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2424 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczenia z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2402 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych
 • M.P. 2021 r. poz. 119 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2020 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2021 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 94 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2019 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2020 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 151 -  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2018 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 101 -  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2017 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2018 r.
 • Dz.U. 2017 r. poz. 684 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym
 • Dz.U. 2016 r. poz. 937 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym
 • Dz.U. 2016 r. poz. 931 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 627 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym
 • Dz.U. 2015 r. poz. 512 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla
 • Dz.U. 2015 r. poz. 511 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia przedsiębiorstwa górniczego obowiązanego do wypłaty rent wyrównawczych oraz wydawania bezpłatnego węgla w naturze byłym pracownikom Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
 • Dz.U. 2015 r. poz. 510 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji budżetowych przeznaczonych na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych oraz na pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa
 • M.P. 2014 r. poz. 110 -  BWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2013 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 r.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień