Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 1503

Data ogłoszenia: 2017-08-07

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2017-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-08-22

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 3, który wszedł w życie z dniem 8 sierpnia 2017 r.;
  2) art. 5 i art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1993 r. Nr 18 poz. 82 Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw. (art. 6 pkt 2)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 700 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (art. 6 pkt 1)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 58 Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (art. 2 i art. 6 pkt 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1512 Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (art. 6 pkt 6)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 5 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 623 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (art. 5)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 624 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (art. 6)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1006 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (art. 1 i art. 6 pkt 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1037 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (art. 3 i art. 6 pkt 5)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1181 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (art. 6 pkt 7)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień