Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 • Data aktu prawnego: 2017-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-10-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 35 pkt 2 lit. c oraz pkt 4, art. 36 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 3 lit. b i c, pkt 8 lit. c oraz art. 48, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
  2) art. 2 ust. 3 pkt 5, art. 35 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 i art. 36 pkt 7 i pkt 8 lit. b, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 882 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (art. 35)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1721 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 37)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 36)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2032 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 34)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2045 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (art. 38)
  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1755 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1771 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2023 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień