Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 1567

Data ogłoszenia: 2017-08-23

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2017-07-12
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-09-23

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 38 w zakresie art. 49 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  2) art. 9, który wchodzi w życie z dniem 7 września 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 434 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (art. 4)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 881 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (art. 1)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1688 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 2)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1204 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 3)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1924 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni
 • Brak niezrealizowanych upoważnień