Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

 • Data aktu prawnego: 2008-11-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2009-03-24

  z wyjątkiem art. 7 ust. 1, art. 40–43, art. 45, art. 47–49, art. 160 i art. 186 pkt 2–6, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 31
 • Dz.U. 2010 r. Nr 190 poz. 1274 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 161 poz. 1079 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2010 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 218 poz. 1695 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 211 poz. 1630 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 94 poz. 772 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej Rozporządzenie
 • Dz.U. 2009 r. Nr 93 poz. 763 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości
 • Dz.U. 2009 r. Nr 74 poz. 633 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 64 poz. 539 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 60 poz. 493 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 60 poz. 492 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców
 • Dz.U. 2009 r. Nr 60 poz. 491 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 23h pkt 1

  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wzór:

  a) wniosku o nadanie odznaki,

  b) odznaki,

  c) dyplomu potwierdzającego nadanie odznaki

  – mając na uwadze konieczność ujednolicenia składanych wniosków, wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce oraz potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu noszenia odznaki

   

  [Szczegóły]
 • art. 23h pkt 2

  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób noszenia odznaki

  – mając na uwadze konieczność ujednolicenia składanych wniosków, wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce oraz potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu noszenia odznaki

   

   

  [Szczegóły]