Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

 • Data aktu prawnego: 2004-07-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-09-03

  z wyjątkiem art. 81 ust. 5, art. 100, art. 118 ust. 7, art. 150 ust. 3, art. 180 ust. 2 i art. 183–185, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2024 r. poz. 834 - (art. 17) Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej
  • Dz.U. 2024 r. poz. 731 - (art. 79) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 34
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2005 - (art. 5) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1703 - (art. 34) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1394 - (art. 5) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2581 - (art. 3) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1933 - (art. 15) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1648
  • Dz.U. 2022 r. poz. 501 - (art. 30) Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 576
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 - (art. 14) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 35) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 - (art. 22) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 2460
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2294 - (art. 4) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2005 - (art. 2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1815 - (art. 11) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1553 - (art. 4) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1030 - (art. 3) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 79) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 643 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2354 - (art. 12) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 - (art. 26) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1954
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 98) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1560 - (art. 81) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1118 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 100) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 307) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 106 - (art. 20) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2201 - (art. 7) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1907
  • Dz.U. 2017 r. poz. 935 - (art. 10) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2003 - (art. 9) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1954 - (art. 17) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 91) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1823 - (art. 52) Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 93) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1489
  • Dz.U. 2016 r. poz. 904 - (art. 43) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 903 - (art. 8) Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 542 - (art. 107) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
  • Dz.U. 2016 r. poz. 147 - (art. 9) Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2281 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1893 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1069 - Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1198 - (art. 11) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 827 - (art. 48) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2014 r. poz. 243
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1635 - (art. 26) Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1529 - (art. 167) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1445 - Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1256 - Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1203 - (art. 20) Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię
  • Dz.U. 2012 r. poz. 908 - Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 234 poz. 1390 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne
  • Dz.U. 2011 r. Nr 233 poz. 1381 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 171 poz. 1016 - Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 153 poz. 903 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 134 poz. 779 - Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 102 poz. 587 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne
  • Dz.U. 2011 r. Nr 102 poz. 586 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 238 poz. 1578 - (art.21) Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
  • Dz.U. 2010 r. Nr 229 poz. 1499 - Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne
  • Dz.U. 2010 r. Nr 219 poz. 1443 - Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 156) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 106 poz. 675 - (art. 71) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 86 poz. 554 - Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne
  • Dz.U. 2010 r. Nr 81 poz. 530 - (art. 58) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 85 poz. 716 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 18 poz. 97 - (art. 55) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 11 poz. 59 - (art. 3) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 227 poz. 1505 - (art. 183) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  • Dz.U. 2008 r. Nr 17 poz. 101 - (art. 1) Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  • Dz.U. 2007 r. Nr 82 poz. 556 - (art. 29) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej
  • Dz.U. 2007 r. Nr 50 poz. 331 - (art. 126) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Dz.U. 2007 r. Nr 23 poz. 137 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne
  • Dz.U. 2006 r. Nr 249 poz. 1834 - (art. 9) Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 235 poz. 1700 - (art. 29) Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
  • Dz.U. 2006 r. Nr 220 poz. 1600 - (art. 40) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 170 poz. 1217 - (art. 75) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 711 - (art. 53) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - (art. 204) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2006 r. Nr 12 poz. 66 - (art. 1) Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnego
  • Dz.U. 2005 r. Nr 267 poz. 2258 - (art. 13) Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji
  • Dz.U. 2005 r. Nr 163 poz. 1362 - (art. 46) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 273 poz. 2703 - (art. 70) Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Dz.U. 2004 r. Nr 171 poz. 1800
  Liczba aktów wykonawczych: 101
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2518 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
 • M.P. 2023 r. poz. 1245 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 14 listopada 2023 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2024 r.
 • Dz.U. 2023 r. poz. 145 -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1988 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
 • M.P. 2022 r. poz. 1201 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 1 grudnia 2022 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2023 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 882 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 864 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 567 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 533 -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 427 -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1647 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
 • M.P. 2021 r. poz. 1157 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 19 listopada 2021 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2022 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 515 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 470 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1464 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
 • M.P. 2020 r. poz. 1131 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2020 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2021 r.
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1130 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług
 • Dz.U. 2020 r. poz. 472 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2125 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1744 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 73 ust.2

  Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki korzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 72a

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 78a ust.4

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie systemu, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób wymiany informacji pomiędzy operatorami lub dostawcami usługi dostępu do sieci Internet w zakresie obsługi wniosków o zachowanie ciągłości świadczenia usług w związku ze zmianą dostawcy usługi dostępu do sieci Internet

   

   

  [Szczegóły]