Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 • Data aktu prawnego: 2017-09-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-10-28

  z wyjątkiem art. 45 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 13 października 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 40 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (art. 37)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 471 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (art. 41)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1721 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 40)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1817 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 39)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 888 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 38)
  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1025 -  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru i niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 989 -  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2279 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017
 • Brak niezrealizowanych upoważnień