Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 1926

Data ogłoszenia: 2017-10-17

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2017-09-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-11-13

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie, który wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r.;
  2) art. 1 pkt 3 i art. 7, które weszły w życie z dniem 18 października 2017 r.;
  3) art. 3, który wszedł w życie z dniem 20 października 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1273 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2001 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (art. 6)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2060 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 2 i art. 3 pkt 2)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1170 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1260 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 1 i art. 3 pkt 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień