Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe

 • Data aktu prawnego: 1984-11-15
 • Data wejścia w życie aktu: 1985-07-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2002 r. Nr 1 poz. 13 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. wsprawie trybu korzystania przez posłów isenatorów zbezpłatnych przejazdów iprzelotów na terenie kraju
 • Dz.U. 2005 r. Nr 14 poz. 117 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
 • Dz.U. 2006 r. Nr 38 poz. 266 -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego
 • Dz.U. 2006 r. Nr 108 poz. 746 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją
 • Dz.U. 2012 r. poz. 451 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy
 • Dz.U. 2018 r. poz. 202 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 41 ust.3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie transportu drogowego i kolejowego, właściwości opakowania, w którym nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania

  [Szczegóły]