Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

  • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 196) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Dz.U. 2001 r. Nr 98 poz. 1070 - (art. 193) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 6 poz. 69 - (art. 20) Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
  • Dz.U. 1999 r. Nr 110 poz. 1255 - (art. 26) Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

    Brak aktów wykonawczych

    Brak niezrealizowanych upoważnień