Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

 • Data aktu prawnego: 2011-06-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 79
 • Dz.U. 2024 r. poz. 992 -  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2493 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego realizujących zadania państwowej służby geologicznej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1756 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
 • M.P. 2023 r. poz. 1281 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2024
 • M.P. 2023 r. poz. 1260 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie stawek opłat na rok 2024 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • M.P. 2023 r. poz. 1229 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2024
 • Dz.U. 2023 r. poz. 155 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1418 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego
 • M.P. 2022 r. poz. 1188 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2023
 • M.P. 2022 r. poz. 1116 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2023
 • M.P. 2022 r. poz. 1080 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat na rok 2023 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 525 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1617 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
 • M.P. 2021 r. poz. 1159 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2022
 • Dz.U. 2021 r. poz. 998 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny
 • M.P. 2021 r. poz. 482 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 73 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2449 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
 • M.P. 2020 r. poz. 1115 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2021
 • M.P. 2020 r. poz. 1073 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2021
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 15
 • art. 32a ust.4

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i częstotliwość monitorowania podziemnego bezzbiornikowego magazynu substancji, a także format i tryb przekazywania wyników tego monitorowania, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa powszechnego, a także uwzględniając uwarunkowania geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

   

  [Szczegóły]
 • art. 69 ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach oraz odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 4 i 8, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 69 ust.1 pkt 2

   Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych 

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 69 ust.1 pkt 3

   Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

   3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 69 ust.1 pkt 4

   Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 82a ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  1) zakres, formę i tryb przekazywania próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2

   

  [Szczegóły]
 • art. 82a ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  2) zakres, formaty oraz tryb przekazywania danych geologicznych, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 1, oraz wyników badań próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2

   

  [Szczegóły]
 • art. 82a ust.1 pkt 3

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  3) zakres, formaty oraz tryb przekazywania informacji dotyczących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża, o których mowa w art. 49zc

   

  [Szczegóły]
 • art. 97 ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji:

  2) geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów

  - w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 97 ust.1 pkt 5

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji:

  5) innych niż określone w pkt 1–4

  - w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji

   

   

   

   

  [Szczegóły]