Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 2180

Data ogłoszenia: 2017-11-27

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2017-10-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-12-12

  z wyjątkiem art. 1 pkt 8 w zakresie art. 24c ust. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2273 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 5 pkt 3)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 623 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 4)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1822 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2255 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (art. 5 pkt 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 328 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 1)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 519 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 5 pkt 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 888 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 3 i art. 5 pkt 2)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1566 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 5)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień