Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 2290

Data ogłoszenia: 2017-12-11

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2017-11-24
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 11 lit. b w zakresie dodawanego art. 23 ust. 1d i 1e, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  2) art. 1 pkt 13 w zakresie dodawanego art. 23b ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1088 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (art. 5)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1928 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 4)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 285 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 1)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 519 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 2)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2168 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 3)
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1527 - (art. 5) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień