Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

 • Data aktu prawnego: 1994-09-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1995-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 41
 • Dz.U. 2013 r. poz. 876 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 483 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich
 • Dz.U. 2013 r. poz. 329 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
 • Dz.U. 2011 r. Nr 181 poz. 1082 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków
 • Dz.U. 2010 r. Nr 191 poz. 1279 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
 • Dz.U. 2009 r. Nr 226 poz. 1825 -  Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachun­kowosci zakladów ubezpieczen i zakladów reasekuracji
 • Dz.U. 2009 r. Nr 226 poz. 1824 -  Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci domów maklerskich
 • Dz.U. 2009 r. Nr 169 poz. 1327 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 • Dz.U. 2009 r. Nr 62 poz. 508 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Dz.U. 2008 r. Nr 235 poz. 1589 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
 • Dz.U. 2008 r. Nr 234 poz. 1576 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Dz.U. 2008 r. Nr 195 poz. 1202 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków
 • Dz.U. 2008 r. Nr 161 poz. 1002 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
 • Dz.U. 2007 r. Nr 249 poz. 1859 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 218 poz. 2147 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
 • Dz.U. 2001 r. Nr 152 poz. 1727 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków
 • Dz.U. 2001 r. Nr 149 poz. 1674 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
 • Dz.U. 2001 r. Nr 149 poz. 1673 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
 • Dz.U. 2001 r. Nr 149 poz. 1672 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
 • Dz.U. 2001 r. Nr 140 poz. 1580 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Brak niezrealizowanych upoważnień