Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 2371

Data ogłoszenia: 2017-12-19

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

 • Data aktu prawnego: 2017-12-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1240 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (art. 35)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1082 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (art. 37)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 125 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 31)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1065 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 33)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1222 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (art. 32)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1909 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (art. 38)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2136 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 34)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2191 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 30)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2237 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (art. 36)

Hasła:

 • Dz.U. 2018 r. poz. 2383 - (art. 1) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018
  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2197 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2018 w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1390 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018
 • Dz.U. 2018 r. poz. 695 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień