Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 2405

Data ogłoszenia: 2017-12-22

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14

 • Data aktu prawnego: 2017-12-14
 • Rodzaj aktu prawnego: wyrok Trybunału Konstytucyjnego
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2001 r. Nr 157 poz. 1851 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
  • Dz.U. 2002 r. Nr 57 poz. 519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz korzystania przez nich z pomocy innych podmiotów
  • Dz.U. 2005 r. Nr 86 poz. 733 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 142 poz. 1014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 238 poz. 1729 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • Dz.U. 2009 r. Nr 220 poz. 1722 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
  • Dz.U. 2016 r. poz. 706 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1483 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1713 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Dz.U. 2017 r. poz. 985 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1904 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1920 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1978 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1993 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2067 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2365 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Hasła: