Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2017 r. poz. 2422

Data ogłoszenia: 2017-12-22

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2017-11-24
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-01-06

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 9–12, 14 i 15 oraz 20, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  2) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1289 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 2 i 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2056 Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (art. 3)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 1)
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1403 - (art. 8, art. 9) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 57) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień