Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 12

Data ogłoszenia: 2018-01-03

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2017-12-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-11-03

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 8 i 9, art. 2, art. 3 pkt 6 lit. a w zakresie art. 39f ust. 1 pkt 6 lit. a i c ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lit. b i d oraz pkt 7 lit. a, art. 6, art. 8 ust. 3, art. 9, art. 12–15, które weszły w życie z dniem 4 stycznia 2018 r.;
  2) art. 3 pkt 3 oraz art. 4 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 18 stycznia 2018 r.;
  3) art. 1 pkt 3 oraz art. 4 pkt 7–9, które wchodzą w życie z dniem 4 lipca 2018 r.;
  4) art. 4 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2020 r. poz. 1087 - (art. 8) Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1039 - (art. 10) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień