Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

 • Data aktu prawnego: 2004-03-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 132
 • Dz.U. 2010 r. Nr 73 poz. 469 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 77 poz. 420 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych
 • M.P. 2006 r. Nr 86 poz. 880 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 87 poz. 824 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 87 poz. 823 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 87 poz. 827 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 87 poz. 828 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania z wnioskami o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu
 • Dz.U. 2004 r. Nr 87 poz. 829 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. wsprawie przypadków, wktórych organ celny pobiera zabezpieczenie
 • Dz.U. 2004 r. Nr 87 poz. 830 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 94 poz. 913 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne
 • Dz.U. 2011 r. Nr 94 poz. 554 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Dz.U. 2004 r. Nr 97 poz. 967 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. wsprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 97 poz. 968 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych wbagażu osobistym podróżnego
 • Dz.U. 2008 r. Nr 97 poz. 630 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia
 • Dz.U. 2011 r. Nr 140 poz. 817 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu
 • Dz.U. 2004 r. Nr 167 poz. 1748 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2004 r. Nr 169 poz. 1769 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce
 • Dz.U. 2004 r. Nr 169 poz. 1771 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 182 poz. 1302 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 192 poz. 1388 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach
 • Brak niezrealizowanych upoważnień