Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju

 • Data aktu prawnego: 2004-04-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-06-08

  z wyjątkiem art. 32–36, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 38
 • M.P. 2009 r. Nr 36 poz. 555 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006
 • M.P. 2009 r. Nr 25 poz. 353 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006
 • M.P. 2009 r. Nr 14 poz. 184 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla działań inwestycyjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
 • M.P. 2009 r. Nr 14 poz. 183 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wzorów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i umowy o dofinansowanie projektu w zakresie Działania 1.1. Złomowanie statków rybackich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
 • M.P. 2008 r. Nr 54 poz. 483 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”
 • M.P. 2008 r. Nr 51 poz. 459 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006
 • M.P. 2008 r. Nr 50 poz. 451 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”
 • M.P. 2008 r. Nr 38 poz. 339 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • M.P. 2008 r. Nr 25 poz. 253 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmiany wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie Priorytetu „Pomoc techniczna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”
 • M.P. 2008 r. Nr 24 poz. 244 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006
 • M.P. 2008 r. Nr 19 poz. 203 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006
 • M.P. 2008 r. Nr 14 poz. 154 -  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006
 • M.P. 2008 r. Nr 13 poz. 137 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w zakresie działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
 • Dz.U. 2007 r. Nr 90 poz. 602 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 • Dz.U. 2007 r. Nr 44 poz. 283 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń
 • Dz.U. 2006 r. Nr 141 poz. 1000 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego
 • Dz.U. 2005 r. Nr 265 poz. 2218 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą
 • Dz.U. 2005 r. Nr 265 poz. 2217 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą
 • Dz.U. 2005 r. Nr 37 poz. 329 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 22 lutego 2005 r. wsprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa oprzyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 10 poz. 74 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2005 r. wsprawie trybu iterminów konsultacji, współdziałania iwspółpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych istrategii wykorzystania Funduszu Spójności
 • Brak niezrealizowanych upoważnień