Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

 • Data aktu prawnego: 2014-12-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-03-04
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 26
 • Dz.U. 2019 r. poz. 516 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2019
 • Dz.U. 2019 r. poz. 370 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych
 • M.P. 2019 r. poz. 337 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w których będzie prowadzone zarybianie
 • Dz.U. 2019 r. poz. 93 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przyznawania dodatkowej zdolności połowowej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2469 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2461 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2453 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2019 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot
 • M.P. 2018 r. poz. 1163 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dodatkowej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22–31 Morza Bałtyckiego na 2018 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 878 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22–31 Morza Bałtyckiego na 2018 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 830 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej tobiasza określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego na 2018 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 693 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 22–24 Morza Bałtyckiego na 2018 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 525 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego na 2018 r.
 • Dz.U. 2018 r. poz. 24 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2448 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2018
 • Dz.U. 2017 r. poz. 23 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2017
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1970 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1615 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1494 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 504 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia portów do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych dla statków rybackich z państw trzecich
 • Dz.U. 2016 r. poz. 295 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 10
 • art. 10 pkt 1

  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
  wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
  rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2: 

  1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub

  [Szczegóły]
 • art. 10 pkt 2

  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
  wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
  rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 pkt 2:

   2) obszary wyłączone z wykonywania tego rybołówstwa na stałe lub na czas określony, lub[Szczegóły]
 • art. 10 pkt 3a

  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
  wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
  rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 pkt 2:
  3) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:
  a) rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane

  [Szczegóły]
 • art. 10 pkt 3b

  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
  wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
  rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 pkt 2:
  3) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

  b) rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które mogą być wystawiane jednocześnie na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 2[Szczegóły]
 • art. 10 pkt 3c

  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
  wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
  rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 pkt 2:
  3) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:
  c) sposób prowadzenia połowów

  [Szczegóły]
 • art. 10 pkt 3d

  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
  wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
  rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 pkt 2:
  3) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

  d) sposób postępowania w przypadku połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich
  Rzeczypospolitej Polskiej

  [Szczegóły]
 • art. 10 pkt 3e

  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
  wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
  rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 pkt 2:
  3) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

  e) wielkość dopuszczalnego przyłowu oraz gatunki organizmów morskich, których przyłów podlega obowiązkowi
  zgłoszenia do Głównego  Inspektora Rybołówstwa Morskiego

  [Szczegóły]
 • art. 10 pkt 3f

  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
  wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
  rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 pkt 2:
  3) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

  f) szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych

  [Szczegóły]
 • art. 10 pkt 3g

  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
  wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
  rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
  w art. 9 ust. 1 pkt 2:
  3) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

  g) miejsca i czas dokonywania wyładunku określonych gatunków organizmów morskich

  [Szczegóły]
 • art. 53a ust.7

   Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, na dany rok kalendarzowy, współczynniki przeliczeniowe, o których mowa w ust. 2, do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowe warunki wymiany tych kwot połowowych

  [Szczegóły]