Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

 • Data aktu prawnego: 2014-12-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2015-03-04
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 44
 • M.P. 2024 r. poz. 215 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w których jest prowadzone zarybianie
 • Dz.U. 2024 r. poz. 165 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2024 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2816 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
 • M.P. 2023 r. poz. 277 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w których jest prowadzone zarybianie
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2799 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2023 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2060 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1556 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 688 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2022 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot
 • M.P. 2022 r. poz. 362 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w których jest prowadzone zarybianie
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2056 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 476 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2021 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot
 • M.P. 2021 r. poz. 275 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w których jest prowadzone zarybianie
 • M.P. 2020 r. poz. 305 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w którym będzie prowadzone zarybianie
 • Dz.U. 2020 r. poz. 100 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2020 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1701 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1357 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
 • M.P. 2019 r. poz. 683 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej tobiasza określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego na 2019 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 567 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 516 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2019
 • Dz.U. 2019 r. poz. 370 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 53a ust.7

  Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, na dany rok kalendarzowy, współczynniki przeliczeniowe, o których mowa w ust. 2, do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowe warunki wymiany tych kwot połowowych

   

   

   

  [Szczegóły]