Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 685

Data ogłoszenia: 2018-04-06

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2018-03-01
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-04-21

  z wyjątkiem:
  1) art. 8:
  a) pkt 2 – w zakresie art. 18 ust. 4 i 6,
  b) pkt 3
  – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
  2) art. 8 pkt 4 lit. c oraz lit. d tiret czwarte, które wchodzą w życie z dniem 3 lipca 2019 r.;
  3) art. 1 pkt 76 i 93, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1170 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 13)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1480 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (art. 9)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1768 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 1)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1876 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 5)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1937 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 14)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2343 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2344 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 56 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 8)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 200 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 246 Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (art. 12)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 512 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 621 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 11)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 622 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 755 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 4)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień