Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 696

Data ogłoszenia: 2018-04-10

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Data aktu prawnego: 2018-03-01
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-04-25

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 3 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.;
  2) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.;
  3) art. 2, który wchodzi w życie z dniem 14 maja 2018 r.;
  4) art. 3 pkt 4–7, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2014 r. poz. 183 Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (art. 2)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2064 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 657 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień