Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2018 r. poz. 697

Data ogłoszenia: 2018-04-10

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty

 • Data aktu prawnego: 2018-03-01
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-04-18
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1991 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (art. 8)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1618 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (art. 1)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1778 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 3)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1844 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 7)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1845 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 6)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1938 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 5)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2211 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 617 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 2)
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1590 - (art. 17) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień