Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

 • Data aktu prawnego: 2018-01-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-05-20

  z wyjątkiem:
  1) art. 18, który wszedł w życie z dniem 28 kwietnia 2018 r.;
  2) art. 56, który wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 25
 • Dz.U. 2020 r. poz. 633 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 336 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 63 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1035 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 926 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 543 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 54 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2098 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1788 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1766 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej z tytułu podróży służbowej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1763 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przekazywania informacji Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1643 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1549 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1425 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1305 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1304 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1180 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1170 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1147 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego odpowiadających stopniom Straży Marszałkowskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1136 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej ustala tożsamość osoby legitymowanej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień